ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δωρεάν και Ελληνικά προγράμματα !

Το πρόγραμμα Τηλεφωνικός Κατάλογος είναι δημιουργία Έλληνα Ερασιτέχνη προγραμματιστή,το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πλήρης εφαρμογή διαχείρισης επαφών.με δυνατότητες Εισαγωγής/Εξαγωγής από/προς Excel, συγχρονισμός...
Read More