ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δωρεάν και Ελληνικά προγράμματα !

Το πρόγραμμα Τηλεφωνικός Κατάλογος είναι δημιουργία Έλληνα Ερασιτέχνη προγραμματιστή,το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πλήρης εφαρμογή διαχείρισης επαφών.με δυνατότητες Εισαγωγής/Εξαγωγής από/προς Excel, συγχρονισμός...
Read More

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης σε εφαρμογή smartphone

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, παρουσίασαν την εφαρμογή «ΑΜΘ Mobile», την πρώτη Ελληνική...
Read More